Disclaimer Muurstickersonline doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Muurstickersonline aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en diensten op deze website. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, prijswijzigingen en vergissingen. Het auteursrecht op deze website berust bij Muurstickersonline of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Muurstickersonline. Vermenigvuldiging van informatie van deze website in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Muurstickersonline.